top of page

Bireysel Emeklilik Sistemi

Güzel anılar minik yatırımlar ile başlar

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut olan kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak bireylere emeklilik döneminde gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf sistemidir. Tamamen gönüllü katılım esasına dayalı bu sistem devlet tarafından devlet katkısı ile de desteklenmektedir. Amaç, kişilerin emeklilik dönemlerinde de hayat standartlarının daha yüksek olmasını sağlamak için düzenli bir birikim yapmasını sağlamaktır.

18 yaşını tamamlamış her birey, dâhil olabileceği bu sistemde en az on yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayanlar da katılabilir.

money-2696234_1920.jpg
people-2600767_1920.jpg

Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

Nasıl emekli olursunuz?

Emekliliğe hak kazandığınızda birikiminizle ilgili birden fazla alternatifiniz bulunmaktadır. Emeklilik döneminizi erteleyebilir, birikiminizi belirli periyotlarda maaş olarak almayı tercih edebilir ya da toplu para olarak almayı seçebilirsiniz.

bottom of page