top of page

Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası

Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası, yaşam kaybı ve kritik kadın hastalıklara karşı teminat sunar.

Yaşam kaybı teminatı ile; sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarınıza, lehtar tayin etmediyseniz ise kanuni varislerinize tazminat olarak ödenir.

Kritik kadın hastalıkları teminatı ile; sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda adı geçen kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sonucunda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenir.

  • Meme kanseri,

  • Rahim kanseri,

  • Rahim ağzı kanseri,

  • Rahim içi kanseri,

  • Yumurtalık kanseri,

  • Tüpler, vajina/vulva tümörler

Doktor Hasta El Holding
Kadınlar yoga açık pratik

Kimler Yararlanabilir?

Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası’ndan 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı tüm kadınlar yararlanabilir.

Vergi Avantajı

Kendiniz, eş ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Ücretsiz Hizmet ve Avantajlar

  • Mamografi

  • Diş Sağlığı Paketi

  • İndirimli Diyetisyen Network'ü

ekg-2753760_1280.png
bottom of page