top of page

Eğitim Güvencesi Sigortası

Çocuğunuzun eğitimini, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı güvence altına alırsınız. Çocuğunuzun eğitim hayatını aynı standartlarda sürdürmesini sağlarsınız.

Teminatlar

Vefat Teminatı:

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) Teminatı:

Sigorta süresi içinde bir kaza neticesinde sürekli malul kalmanız durumunda poliçenizdeki belirtilen bu teminat tutarı maluliyet oranınıza göre tarafınıza ödenir.

Kimler yararlanabilir?

Eğitim Güvencesi Sigortasından 18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkes faydalanabilir.

Image by Ben White

Prim ödemeleri nasıl yapılır?

Okul Tedarik

Prim tutarınız, yaşınıza, teminat tutarlarına ve sigorta süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Primlerinizi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödeyebilirsiniz.

Vergi avantajı nasıldır?

Yürürlükteki vergi mevzuatına göre; 1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. 2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirilebilir.

bottom of page