top of page

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Teminatlar

     Yatarak Tedavi Hizmetleri

 • Ameliyat

 • Hastanede tedavi

 • Kemoterapi, Radyoterapi

 • Oda / Yemek/ Refakatçi

 • Acil ulaşım Ambulans

 • Suni uzuv

 • Tıbbi malzeme

 • Evde Bakım

Baba ve kızı having kahvaltı
Alanında Family Fun

     Ayakta Tedavi Hizmetleri

 • Doktor Muayene

 • Laboratuvar

 • Görüntüleme

 • Modern Teşhis ( MR, Tomografi vb.)

 • Fizik Tedavi

     Doğum ve Rutin Kontroller

 • Doğum (limitsiz)

 • Doğum Rutin Kontroller ( doktor muayene / laboratuvar / görüntüleme)

 

*Doğum teminatı için 12 ay bekleme süresi bulunmaktadır.

Not: Poliçe sadece T.C. sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında ve KKTC’de geçerli değildir. SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif olmadığı durumlarda sigortalı poliçeden faydalanamaz. Genel Sağlık Sigortası’nın aktif hale gelmesiyle poliçe kullanıma uygun hale gelir. İlaç giderleri sigorta kapsamında değildir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Teminatlar

Ambulans

Sigortalının, sigorta kapsamında acil durum olarak kabul edilen vakalardan birini yaşaması halinde, tedavi için sağlık kurumuna ulaşabilmesini sağlayacak hava, deniz ve kara ambulansı giderleri, teminat kapsamındadır.

Ameliyat

Sağlık sigortası teminatı kapsamında olan ameliyatlarda ameliyathane masrafları, anestezi malzemeleri ve doktor ücreti karşılanır.

Oda ve Yemek Masrafları

Yatarak tedavilerde hastanede kalma süresi boyunca oda ve yemek masrafları, teminat kapsamındadır.

Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedavilerin masrafları, sağlık sigortası kapsamında değerlendirilir.

heart-care-1040229_1920.png
Image by John-Mark Smith

Rehabilitasyon Masrafları

Sigortalının yatarak tedavi teminatı kapsamında gerçekleşmiş tedavisi ile ilgili rehabilitasyon giderleri, teminat dahilindedir.

Ayakta Tedavi Doktor Muayene Masrafları

Tahlil, röntgen, MR, tomografi, sintigrafi, koruyucu hekimlik, fizik tedavi gibi ayakta tedavi masrafları, sağlık sigortası kapsamında değerlendirilir.

Laboratuvar

Teminat kapsamındaki rahatsızlıklarla doğrudan bağlantılı olan hastalığın teşhisi ve tedavisi için yapılan laboratuvar testleri, ilaç giderlerine ait masraflar, teminat kapsamındadır.

İlaç

Ayakta ve yatarak tedavide teminata dahil olan hastalıklarda ilaç harcamaları, sigorta tarafından karşılanır.

Görüntüleme Hizmetleri

Teminat kapsamındaki bir hastalığın teşhisi için tıbben gerekli görülen radyolojik tetkikler, ultrasonografi, mamografi, ilaçlı ve ilaçsız grafiler, EKG, Eforlu EKG, odyometri, EMG, ürografi, sintigrafi, doppler ve benzeri görüntüleme giderleri ile bu işlemler esnasında kullanılan ilaç masrafları teminat kapsamında değerlendirilir.

Hamilelik ve Yenidoğan Testleri

Hamilelik döneminde yapılacak tetkik, tedavi ve muayene giderleri ile yenidoğan bebek testleri, teminata dahildir.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır.

Teminatlar

Yatarak Tedavi

Anlaşmalı kurumlarımızda sınırsız, anlaşmalı olmayan tüm sağlık kuruluşlarında belirlenen limit ve oranlar dahilinde yatarak tedavi (küçük cerrahi müdahaleler, acil tıbbi yardım) işlemlerinden kaynaklanan masraflar, teminat kapsamındadır.

Ayakta Tedavi

Doktor muayenesi, tahlil, röntgen, modern teşhis, fizik tedavi gibi ayakta tedavi masrafları, belirlenen limitlere göre sigorta kapsamında değerlendirilir.

İlaç

Ayakta ve yatarak tedavide teminata dahil olan hastalıklarda ilaç harcamaları sigorta tarafından karşılanır.

Image by Nicole Geri
bottom of page